Rubrics

Generalist

Generalist

Overziet de keuze mogelijkheden

Specialist

Specialist

Gericht op één specifieke taak

Methodisch en gestructureerd

Methodisch en gestructureerd

Werk opdrachten op een vaste manier af

Originaliteit & creativiteit

Originaliteit & creativiteit

Hoe gebruik ik originaliteit en creativiteit in mijn werk?

Samenwerken

Samenwerken

Werken in teamverband

Informatievaardig

Informatievaardig

Maak keuzes op basis van informatie

Onderbouwing & verantwoording

Onderbouwing & verantwoording

Onderbouw hoe de keuze binnen een opdracht tot stand is gekomen

Kritische houding

Kritische houding

Beoordeel argumenten op hun relevantie en betrouwbaarheid

Communicatievaardig

Communicatievaardig

Social Media advies rapport

Mediawijs

Mediawijs

Hoe ga ik om met de media?

Reflectievermogen

Reflectievermogen

Mijn verbeter punten

FEEDBACK